Archiwum dnia: 15 grudnia 2017


  Przedsiębiorstwo może kreować różnego typu marki, zależnie od tego, jakie funkcje mają one pełnić oraz jakie konkretnie produkty czy usługi określać. Odpowiedni, przemyślany dobór promowanych rodzajów marek gwarantuje osiągnięcie przez przedsiębiorstwo sukcesu rynkowego. Jego konkretną wielkość można poznać decydując się na wycenę marki jako aktywa niematerialnego wchodzącego w skład […]

Marki należące do firmy mogą cechować się dużą różnorodnością.