Marketing firmy – rola know how


 

Znaczna część przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z tego jak istotne okazuje się ustalenie, jakie informacje mają dla danej firmy wartość. Ich celem jest między innymi ochrona pozytywnego know how. Dotyczy to w gruncie rzeczy informacji, na których przedsiębiorstwa zarabiają. Jednocześnie z perspektywy marketingowca również kwestia negatywnego know how ma duże znaczenie. Dotyczy to takich danych jak chociażby informacje organizacyjne czy też te pochodzące bezpośrednio z działu sprzedaży i marketingu.

 

 

Oto kilka przykładów negatywnego know how przedsiębiorstwa:

 

 1. Po pierwsze wiedza o tym, że dany kanał sprzedaży nie sprawdza się w przypadku wybranego towaru lub usługi.

 2. Po drugie wiedza o strategiach i planach marketingowych, które nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

 3. Po trzecie wiedza o tym, że dany produkt lub usługa nie sprzedaje się lub nie znalazło zainteresowania i pozytywnych opinii wśród klientów.

 

W celu zbudowania wizerunku profesjonalnej firmy konieczne jest zatem zwrócenie uwagi nie tylko na informacje, dzięki którym zwiększamy swój kapitał, ale także na wynik nieudanych strategii marketingowych czy sprzedażowych. Zdobywanie doświadczeń bardzo często polega na posługiwaniu się metoda prób i błędów.

 

 

Czym jest know how?

 

Obecnie większość przedsiębiorców w polityce swojej firmy posługuje się pojęciem know how, które odnosi się między innymi do klauzuli poufności umieszczanej na dokumentach i umowach. Know how określane jest zatem jako ogólnie rozumiana wiedza techniczna, handlowa, organizacyjna, administracyjna i finansowa, która wykorzystywana jest do prowadzenia wybranej działalności gospodarczej. Jest to całokształt zdobytych doświadczeń i wiedzy w trakcie prowadzenia biznesu. Bardzo często odnosi się to między innymi do tego, że informacje firmowe mają charakter niejawny. Do tego obejmują również wyjątkowość procesu czy realizacji usługi (dzięki know how odróżnia się od ofert proponowanych przez konkurencję). Nic dziwnego, że zdobywane cennych informacji handlowo-majątkowych jest przedmiotem szerokiego zainteresowania innych firm z branży (zob. http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=3F29D10C458F40A0AC5A006A0753553E).

 

 

Know how w praktyce to:

 

 • strategie biznesowe

 • bazy danych

 • archiwizacja danych

 • procedury zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstwa

 • patenty firmowe

 

Komercjalizacja i wartość gospodarcza know how

 

W przypadku, gdy know how rozumiemy jako zbiór danych niezbędnych do wykorzystania danej technologii czy procesu produkcji. Wartość know how w tym przypadku uzależniona jest od poufności potrzebnych danych. Ograniczone grono odbiorców powoduje, że pozyskanie specjalistycznej wiedzy i wskazówek jest wyjątkowo cenne. Jeżeli metody prowadzenia procesów gospodarczych oparte są na metodach naukowych, o zgodnie z obowiązującym prawem know how może ulec procesowi komercjalizacji, o czym można przeczytać w tym miejscu – http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/czy-know-how-moze-podlegac-komercjalizacji/?L=0. Przy dokonywaniu sprzedaży patentu czy procesu produkcji warto na umowie zaznaczyć wszelkie informacje dotyczące przekazywania know how. Taki poufny regulamin korzystania z danych technologicznych, administracyjnych czy produkcyjnych.

 

 

Wycena know how

 

W przypadku dokonywania wyceny wartości prawnych i niematerialnych konieczne okazuje się skorzystanie z pomocy doświadczonych analityków finansowych. Pomocy w realizacji takich procedur biznesowych można szukać w tym miejscu – wycena know how. Zazwyczaj takiej wyceny dokonuje się w oparciu o trzy podstawowe metody. W trym między innymi obejmuje to metody:

 

 • kosztowe

 • dochodowe

 • oraz rynkowe

 

Taka wycena know how bardzo często realizowana jest przez przedsiębiorstwa już na początkowym etapie funkcjonowania firmy. Dlatego analitycy bardzo często dokonując wyceny opierają się na podejściu dochodowym. Z założenia wartość know how to różnica między wartością całej spółki, a wartością rynkową pozostałych aktywów niematerialnych. Jednocześnie stosowana jest także metoda odtworzeniowa, której działanie ogólnie rzecz ujmując opiera się na oszacowaniu wartości poniesionych kosztów przy wytworzeniu danego patentu.