Marki należące do firmy mogą cechować się dużą różnorodnością.


 

Przedsiębiorstwo może kreować różnego typu marki, zależnie od tego, jakie funkcje mają one pełnić oraz jakie konkretnie produkty czy usługi określać. Odpowiedni, przemyślany dobór promowanych rodzajów marek gwarantuje osiągnięcie przez przedsiębiorstwo sukcesu rynkowego. Jego konkretną wielkość można poznać decydując się na wycenę marki jako aktywa niematerialnego wchodzącego w skład wartości całego przedsiębiorstwa. Wycena marki wykonana i zaraportowana przez fachowców z firmy doradczej Volante staje się istotnym elementem procesów kupna oraz sprzedaży części lub całości podmiotu gospodarczego.

Typy marek kreowanych przez przedsiębiorstwa

  • Marka produktu.

Jeśli firma zajmuje się produkcją i rozpowszechnianiem różnego rodzaju produktów, każdy z nich posiadać może własną markę. Nierzadko nazwa firmy różni się od nazw jej wyrobów i nie zawsze jest zanana ogółowi konsumentów.

  • Marka linii.

Kiedy kilka produktu uzupełniających się nawzajem występuje pod jedną nazwą i ma wspólny znak towarowy, mówimy o marce linii. Przy wyborze tego rodzaju marki ogranicza się koszty reklamowe, jak również wzmacnia reputację firmy wśród odbiorców.

  • Marka gamy.

Jest to rodzaj marki podobny do poprzedniego, czyli marki linii. W tej sytuacji wspólnie promowane są towary i usługi należące jednego obszaru produktowego.

  • Marka źródła.

Czasami firma chce część swojej nazwy umieścić w znakach towarowych i markach oferowanych przez nią produktów. Marka źródła określana jest również mianem „marki podwójnej”.

  • Marka parasol.

Ten rodzaj marki warunkuje politykę sprzedażową różnorodnych produktów z różnych segmentów rynkowych, oferowanych przez jedną firmę.

  • Marka wspierająca.

Marka wspierająca to marka podobna do marki źródła, kiedy produkt oznaczony danym znakiem towarowym kojarzony jest z nazwą konkretnego przedsiębiorstwa.

  • Marka rytualna.

Marką rytualną oznaczane są produkty wypuszczane na rynek z jakiejś konkretnej okazji, na przykład świąt czy innych kojarzonych przez ogół społeczeństwa wydarzeń.